Våra fartyg

Våra fartyg M/S Origo och M/S Freya har högsta isklass och är anpassade för trafik i arktiska farvatten. Ombord har vi skandinavisk och engelsktalande besättning. Båda fartygen ägs och bemannas av göteborgsrederiet Master Mariner som har lång erfarenhet av expeditioner i Arktis.

Expeditionsfartyget M/S Freya

Sjösatt 1981 som M/V Fyrbjörn för Sjöfartsverket, från 2011 togs hon över av Kustbevakningen och gick som miljöskyddsfartyg KBV 005. 2015 togs hon över av Master Mariner för charter i Arktiska vatten och fick namnet Freya. Vintern 2016/2017 byggdes hon till med ett däckshus med sju dubbelhytter.

Längd 45,5 m, bredd 10,5 m, djupgående 3,70 m

Expeditionsfartyget M/S Origo

Sjösatt 1955 som M/S Kalmar för Sjöfartsverket. Hon såldes 1983 och gick då som skolfartyg. I början av 1990-talet byggdes hon om till passagerarfartyg för trafik i Arktiska farvatten, där hon nu gjort kryssningar i över 25 år.

Längd 40 m, bredd 8,8 m, djupgående 3,50 m